Espanya

Trobats 10 de 3379 resultats
Laboratori:
Merck Productos Quimico Farmaceuticos S.A.
Composició:
acid acetil sal.licilic
Indicacions:
no constanLaboratori:
Juan Martin SAF - Madrid (C. Granada 30)
Composició:
iode, tanin oficinal, iodur potasic, iodur sodic, tintura de gelsemium, tintura d´aconit, tintura de cimicifuga, carbonat monosodic, glicerina neutra,aigua destilada csp.
Indicacions:
sordera, vertigens, acufensLaboratori:
F. Virgili Lopez - Barcelona ( Salmeron 78)
Composició:
camphora, balsam fioraventi, amoniac, sal.licilat de metil, esencia de trementina, alcohol 90º
Indicacions:
us externLaboratori:
Codorniu y Garriga
Composició:
no consta
Indicacions:
apositLaboratori:
Natra-Valencia
Composició:
glucosid de les fulles de Nerium Oleander en sol.lucio alcoholica
Indicacions:
insuficiencia cardiacaLaboratori:
J. de Rafael Lda. - Barcelona (València 333)
Composició:
vitamina a, vitamina b, oli de fetge de bacalla
Indicacions:
antinfeccios, antiraquiticLaboratori:
Ramon y Cajal - Madrid (Mandes 15)
Composició:
clorhidrat de tiamina, estricnina, arseniat sodic, brucina, excipient
Indicacions:
anorexia, desnutricio, anemia, neurastenia, asteniaLaboratori:
Bioquimico Moré - Barcelona (Ripoll 27)
Composició:
fosfat de calç, glicerofosfat de calç, fluorur de calç, carbonat de calç, adrenalina, oxid de magnesia, sulfat d´estricnina, sucre, vainilla
Indicacions:
neurastenia, convalescencias, embaraç, alletament, debilitatLaboratori:
Jhonel SL - Barcelona
Composició:
fosfat de calci ,carbonat de calci,lactat de calci,carbonat de magnesia,glicerofosfat de calci,hipofosfit de calci,fluorur de calci,arrhenal,clorhidrat de efedrina,sucre
Indicacions:
recalcificantLaboratori:
Laboratorios Industrias Quimico Farmaceuticas Pisagra - Barcelona (Diputacion 427)
Composició:
serum glucosat, sulfat d´estricnina, cacodilat sodic
Indicacions:
reconstituent, anemia, dispepsia, neurastenia, impotencia,