Espanya

Trobats 10 de 3379 resultats
Laboratori:
Segala . Lavisa - Barcelona (Raurich 14)
Composició:
carbonat monosodic, carbonat magnesic hidratat, fosfat bicalcic, carbonat calcic, citrat trisodic, subgalat de bismut, anetol
Indicacions:
medicacio alcalina ,ulcus gastroduodenal, hipercloridria, fermentacionsLaboratori:
Merck Productos Quimico Farmaceuticos S.A.
Composició:
acid acetil sal.licilic
Indicacions:
no constanLaboratori:
Juan Martin SAF - Madrid (C. Granada 30)
Composició:
iode, tanin oficinal, iodur potasic, iodur sodic, tintura de gelsemium, tintura d´aconit, tintura de cimicifuga, carbonat monosodic, glicerina neutra,aigua destilada csp.
Indicacions:
sordera, vertigens, acufensLaboratori:
Instituto Farmacológica Latino, S.A. (Madrid).
Composició:
50.000 U.I. de vitamina A en solució oleosa per 5 c.c. de solució.
Indicacions:
Afeccions oculars, cutànies, digestives i genitourinaries. Estats que augmenten les exigències: Malaltia de Basedow, embaràs, lactància, nens prematurs, detenció del creixement i infeccions.Laboratori:
Instituto Farmacológica Latino, S.A. (Madrid).
Composició:
400.000 U.I. de vitamina A amb solució oliosa a cada ampolla de 2 c.c.
Indicacions:
Afeccions oculars: Xeroftalmia, pre-xerosis, hemeralopia, queratomalacia, conjuntivitis.Afeccions cutánies: Profilaxi i tractament de les estries del mugró, dermopaties dels lactants, forunculosi, dermitis.Afeccions digestives: Estomatitis, alteracions de la dentina i esmalt dentari, anorèxia d'origen carèncial, insuficiència hepàtica, hepatitis, intoxicacions, pancreatitis, esteatorrea, colitis.Afeccions genitourinaries: Pielitis, calculosis, cistitis, colpoquertatosis.Estats que augmenten les exigències: Malatia de Basedow, embaràs, lactància, nens prematurs, detenció del creixement, infeccions.Laboratori:
F. Virgili Lopez - Barcelona ( Salmeron 78)
Composició:
camphora, balsam fioraventi, amoniac, sal.licilat de metil, esencia de trementina, alcohol 90º
Indicacions:
us externLaboratori:
Codorniu y Garriga
Composició:
no consta
Indicacions:
apositLaboratori:
Instituto Farmacológica Latino, S.A. (Madrid).
Composició:
80.000 U.I. de vitamina A i 6.000 U.I. (1,5 mgrs.) de vit D2 en solució oleosa per cada 2 c.c.
Indicacions:
Afeccions oculars, cutánies, digestives i genitourinaries. Estats que augmenten les exigències: Malatia de Basedow, embaràs, lactància, nens prematurs, detenció del creixement i infeccions.Laboratori:
Natra-Valencia
Composició:
glucosid de les fulles de Nerium Oleander en sol.lucio alcoholica
Indicacions:
insuficiencia cardiacaLaboratori:
J. de Rafael Lda. - Barcelona (València 333)
Composició:
vitamina a, vitamina b, oli de fetge de bacalla
Indicacions:
antinfeccios, antiraquitic