Itàlia

Trobats 10 de 15 resultats
Laboratori:
-
Composició:
-
Indicacions:
Insecticida



Laboratori:
-
Composició:
-
Indicacions:
-



Laboratori:
-
Composició:
-
Indicacions:
-



Laboratori:
Laboratorio Dr. Zambeletti
Composició:
1 cc conté: Extracte de rovell d'ou: 20 centigrams; Brom (sota forma de Bromalquilamina): 3 centigrams
Indicacions:
Neutrastènia, histerisme, trastorns motors, insomni, etc.



Laboratori:
Instituto Quimioterapéutico Italiano de Florencia
Composició:
Argento-tiosulfat sòdic, 1 g.
Indicacions:
Per irritacions i rentats uretrals.



Laboratori:
Instituto Nacional Medico Farmacológico de Roma
Composició:
No descrita. (Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:107): associaciò lecitina-éters de colesterol)
Indicacions:
No descrita. (Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:107): Tuberculosis, raquitisme, creixement, anèmies.



Laboratori:
Instituto Nazionales Medico Farmacologico
Composició:
No descrita.
Indicacions:
No descrites.



Laboratori:
Sociedad Italiana Fitergina(Perugia).
Composició:
Inosita exafosfòrica calcio-magnèsica, contenint 22,01% de fòsfor vegetal completament assimilable.
Indicacions:
Tònic reconstituent general.Malalties agudes, convalescències, caquèxia, estats pretuberculosos, manifestacions de neurastènia, hipoastènia, debilitat sexual, sobreesforç físic i intel·lectual, fosfatúries, glicosúria, malalties de la nutrició, raquitisme, distròfies infantils, escrofulosi, postpart i lactància de les dones gràvides.



Laboratori:
Instituto Quimioterapéutico Italiano de Florencia.
Composició:
Argentotiosulfat sòdic, 0,50 grs.
Indicacions:
Per a irrigacions i rentatges uretrals.



Laboratori:
CO-FA Compagnia Farmaceutica S.A. (Milà) / I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Bayer
Composició:
Diosi-diamido-arsenobenzol-monometanosulfinat sòdic, 0,75 grs.
Indicacions:
No descrites