Grànul dosimètric

Trobats 10 de 52 resultats
Laboratori:
Dausse Aine - Paris
Composició:
arseniat de estricnina
Indicacions:
no constanLaboratori:
Munera- Barcelona
Composició:
arseniat de antimoni
Indicacions:
no constanLaboratori:
Vda Lloret - Barcelona (Rda S Pablo 51)
Composició:
arseniat sodic 1 mg
Indicacions:
no constanLaboratori:
Industrias Farmacèuticas Abarán
Composició:
Sulfat d'Atropina 1 mg; Excipient c.s. per grànul.
Indicacions:
No consta.Laboratori:
Vda Lloret - Barcelona (Rda S Pablo 51)
Composició:
atropina 1/4 mg
Indicacions:
no constanLaboratori:
Dausse Aine - Paris
Composició:
atropina
Indicacions:
no constanLaboratori:
Ch. Chanteaud -Paris (54 rue des Francs Bourgeois)
Composició:
benzoat sodic 2 centigrams
Indicacions:
no constenLaboratori:
Dausse Aine - Paris
Composició:
bi iodur de mercuri
Indicacions:
no constanLaboratori:
Ch. Chanteaud- Paris (54 rue des Francs Bourgeois)
Composició:
bronhidrat de quinina 1 centigram
Indicacions:
no constanLaboratori:
Ch. Chanteaud - Paris (54 rue des Francs Bourgeois)
Composició:
cafeina
Indicacions:
no constan