Paperet

Trobats 10 de 29 resultats
Laboratori:
Cercavins - Barcelona ( Union 5)
Composició:
tapada
Indicacions:
anti reumaticasLaboratori:
Laboratorios Saldaña (Barcelona)
Composició:
Perborat sosa 8 gr , sulfat de zinc 1.5 gr , sulfat aluminic pot 2.10 gr,.oli esencial qs.
Indicacions:
Antisèptic, astringent i descongestiu.Laboratori:
Laboratorio CAMPS (Barcelona).
Composició:
Mg. Blanca 0,05 gr; Sal Anglesa 0,04 gr; Benzoneftol 0,02 gr; Sacarosa 0,10 gr.
Indicacions:
Malalties de tipus eruptiu pròpies de la infància, èpoques de dentició.Laboratori:
Laboratori Camps (Barcelona)
Composició:
Magnesia blanca, 0,05 grs. Sal anglesa, 0,04 grs. Benzonaftol, 0,02 grs. Sacarosa, 0,10 grs.
Indicacions:
Denticina desinfectant infantil.Per a la baba, dentició i cucs.Laboratori:
J.J. Vivas Perez-Almeria
Composició:
subsalicilat de bismut,sulfaguanidina,extracte tebaic,excipient
Indicacions:
diarrea agudaLaboratori:
Laboratorio de Vivas Pérez. (Almería)
Composició:
C7 H5 O1 Bi, 50 centigrams; C2 C6 O21 H18, 10 centigrams, extracte tebaic, 25 mil·ligrams; excipient idoni q.s
Indicacions:
Cura immediatament tota classe de vòmits, tota classe de diarrees, dels tísics, dels vells, dolor de ventre, eructes fètids, males digestions, còlera, tifus, disenteries, vòmits de les embarassades, diarrees i vòmits dels nens, úlceres d'estómacLaboratori:
J.J. Vivas Perez-Almeria
Composició:
no consta
Indicacions:
no constanLaboratori:
Laboratorios J.J Vivas Pérez
Composició:
C7 H5 O4 Bi 50- Ce2 C6 O21 H18 10mg. Extrcte tabaic 25mlgr.Excipient idoni quantitat suficient.
Indicacions:
Vòmits, tota classe .de diarrees, dels tísics, dels vells, mals de ventre , rots fètids,males digestions ,còlera, tífus, disenteria ,vòmits d’embarassades, diarrees i vòmits dels nens,refredat comú i úlceres d’estòmac.Laboratori:
Laboratori Vives Perez
Composició:
No consta.
Indicacions:
No descrites.Laboratori:
Laboratorio del Dr. Busto. (Madrid)
Composició:
Carbonat de litina, 2 %; sal alcalina efervescent, 98 %
Indicacions:
Amb aquestes sals s'obté de forma molt econòmica, una aigua que substitueix a totes les minerals alcalines i litinades, recomanades en les malalties de l'estómac, intestins, fetge i ronyons; en el reumatisme, diabetis, mal de pedra i catarros en la veixiga