Tableta

Trobats 10 de 228 resultats
Laboratori:
Lugarre - Segovia
Composició:
acetilsalicilat amonic
Indicacions:
analgesicLaboratori:
Merck Productos Quimico Farmaceuticos S.A.
Composició:
acid acetil sal.licilic
Indicacions:
no constanLaboratori:
Badrial - Paris
Composició:
sulfat de dioxi fenil etil aminoisopropilamina
Indicacions:
no observadasLaboratori:
Infar S.A.(Industrial Farmaceutica de Zaragoza)
Composició:
vitamina b,vitamina b1,nicotinamida
Indicacions:
estats de carencia,infeccions,anemiaLaboratori:
R. Fortuny -Soller -Mallorca
Composició:
dimetilaminofenil dimetil pirazolona,acid acetil sal.licilic,vitamina b1
Indicacions:
antireumatic,analgesic,antitermic,neuralgias,neuritisLaboratori:
Productos químicos Schering, S. A. (Madrid)
Composició:
Dimetilaminofenildimetilpirazolona, urea dietilmalonílica
Indicacions:
Contra dolors de tota mena, especialment el mal de cap, queixals i els propis de la dona.Laboratori:
La Química Comercial y Farmacéutica, S.A.
Composició:
0'3 g. èter comp. etànic de l'àcid orto-oxibenzoic; 0'2 g. fenacetina
Indicacions:
No descrites.(Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:70) són: refredaments, reumatismes, neuràlgies; antireumàtic i antipirètic).Laboratori:
Sociedad Nestlé, A.E.P.A.
Composició:
Farina de Certonia siliqua (Garrofer) 64%; Midó 12%; Sacarosa 20%; caco 4%; i aromatitzat d'escència de menta.
Indicacions:
Diarrea tòxica, disenteria, enteritis, colitis, grip intestinal, esprue. Dispepsies de putrefacció i fermentació.Laboratori:
La Química Comercial y Farmacéutica, S.A. (Barcelona).
Composició:
Aspirina (èter comp. etànic de l'àcid orto-oxibenzoic), 0,3g.; fenacetina, 0,2 g.
Indicacions:
Enèrgic analgèsic, antipirètic i antireumàtic d'acció ràpida i segura. En les malalties infeccioses i per refredats, neuràlgies, reumatisme, mals de cap i de queixals, menstruacions doloroses, etc.Laboratori:
Laboratorios Lasa
Composició:
Cada tableta conté: Àcid acetilsalicílic: 0,10g; Vitamina B1: 2mg; Vitamina K3: 0,25mg; Excipient: c.s.
Indicacions:
Analgèsic i antipirètic. En tots els casos d'alèrgies, estats febrils, refredats, grip, neuràlgies i dolors reumàtics.