Fundació Concòrdia Farmacèutica

Trobats 10 de 776 resultats
Laboratori:
Instituto Lagos de Investigaciones Científicas(Sevilla).
Composició:
Cada comprimit conté:inosita-exa-fosfat de calci i magnèsia, 0,26 grs.; inosita-exa-fosfat de ferro, 0,02 grs.; inosita-exa-fosfat de coure, 0,02 grs.
Indicacions:
Reconstituent fosforat, tònic i estimulant del sistema nerviós, recomanat especialment en la neurastènia, estats de depressió física i intel·lectual.Excitant del recanvi, activador de l'hematopoesi, estimulant de la gana.Afavoreix la nutrició en la neurosi, estats pretuberculosos, tuberculosi, clorosi, anèmia, etc.Impotència o debilitat sexual.Laboratori:
Laboratorios PABAL(Indíbil, 2, Barcelona)
Composició:
Fórmula per comprimit:sulfanil-amido-metil-tiazol, 0,10 grs.; excipient aromatitzat, 0,50 grs.
Indicacions:
Angines, amigdalitis, faringitis, parotiditis, submaxilitis, sublingüitis, laringitis, aftes i resta d'estats inflamatoris de la boca.Laboratori:
Laboratorios Orzán(La Coruña)
Composició:
Cada tub conté:gluconat ferrós, 4 grs.; òxid de coure, 200 gammes de coure; òxid de manganès, 200 gammes de manganès; molibdat amònic, 100 gammes de molibdè; clorur de cobalt, 200 gammes de cobalt; vitamina B12, 20 gammes; àcid fòlic, 20 mgrs.; factor intrínsec, 200 mgrs.; clorofil·la, 100 mgrs.; excipient c.s.p., 10 grs.
Indicacions:
Tractament complet de les anèmies ferropèniques.Laboratori:
Farbenfabriken vorm.Friedr.Bayer & Co.(Leverkusen, Köln).
Composició:
Cada tableta conté 1/2 mgr.d'arsènic(sota la forma de sal estròncica de clorarsenobehenòlic).
Indicacions:
No descritesLaboratori:
Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas/LLOFAR(Madrid).
Composició:
Dimetilaminofenildimetilpirazolona
Indicacions:
Antitèrmic, analgèsic, espasmolític i antiflogístic.Febre tifoide, paratifus A i B, toxiinfeccions alimentàries, reumatisme poliarticular agut, processos febrils aguts en general.Cefalees i neuràlgies.Espasmes de l'aparell digestiu, dismenorrees, migranyes, etc.Laboratori:
PHAR, Fábrica de Productos Químicos Farmacéuticos, S.A.(La Coruña).
Composició:
Dimetilaminofenildimetilpirazolona.
Indicacions:
Antitèrmic, analgèsic, espasmolític i antiflogístic.Febre tifoide, paratifus A i B, toxiinfeccions alimentàries, reumatisme poliarticular agut, processos febrils aguts en general.Cefalees i neuràlgies.Espasmes de l'aparell digestiu, dismenorrees, migranyes, etc.Laboratori:
Laboratorio Requesens(Barcelona, Madrid, València).
Composició:
Cada comprimit conté:bromhidrat d'escopolamina, 1/4 mgrs.; sal sòdica de l'àcid feniletilbarbitúric, 0,01 grs.; excipient c.s.fins a 0,50 grs.
Indicacions:
Tractament de les malalties i síndromes extrapiramidals.Malaltia de Parkinson.Corea progressiva hereditària o de Huntington.Mareig(en els viatges en vaixell o avió).Laboratori:
E.Merck Darmstadt.
Composició:
Cada tableta conté:estipticina(clorhidrat de cotarnina), 0,05 grs.; sucre de llet, 0,014 grs.; talc, 0,005 grs.Amb capa de sucre.
Indicacions:
Hemostàtic.Hemorràgies i metrorràgies, casos perillosos de la menstruació precoç, hemorràgies violentes de la pubertat, hemorràgies de la menopausa, endometritis i metritis.Laboratori:
Laboratorios Galup, S.A.(Barcelona).
Composició:
Cada dragea conté:tartrat d'ergotamina, 0,0003 grs.; metilbromur d'atropina, 0,0001 grs.; feniletilmalonilurea, 0,02 grs.; sucre de llet, 0,05 grs.
Indicacions:
Neurosis i distonies neuro-vegetatives.Dispèpsies nervioses, trastorns de la pressió arterial.Estats depressius generals.Insomni nerviós o psíquic.Hiperemotivitat, ansietat i angoixa.Estats de psiconeurosi, malenconia i obsessió.Estats basedowians.Hipertiroïdisme.Eretisme cardíac amb palpitacions.Trastorns vasculars espasmòdics.Crisi de Meniére.Mareig en els viatges.Crisis de migranya.Laboratori:
Laboratorio Gallosch
Composició:
Cada comprimit conté:gluconat de calci, 0,20 grs.; fosfat de tricalci, 0,10 grs.; inosita exafosfat càlcic magnèsic, 0,20 grs.; nucleïnat sòdic, 0,03 grs.; vitamina D, 3.000 U.I.; cacau i sucre, c.s.fins 1 gr.
Indicacions:
Esgotament, fatiga intel·lectual i física, atròfia infantil, anomalies del desenvolupament en els adolescents, raquitisme, dentició retardada, neurastènia, escrofulosi.