Coincidint amb la I Jornada Escola i Sostenibilitat celebrada a la Facultat de Formació de Professorat de la UB (20/01/2012), es va inaugurar un nou compostador que inicialment recollirà les restes de matèria orgànica generades a una part de l’Edifici Migdia del Campus Mundet. El compostador s’utilitzarà com a eina de suport docent per part del professorat del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Matemàtiques per a diverses assignatures dels ensenyaments de Mestre.

Aquesta actuació constitueix el primer pas en la implantació de l’acció LE-1.31 del Pla de sostenibilitat de la UB, que preveu Realitzar un estudi de viabilitat per a la creació d’un hort com a eina de suport docent als ensenyaments de Mestre.

Compostador instal·lat a l’Edifici Migdia del Campus Mundet

 OSSMA