En els últims anys ha sorgit una alternativa a la compra individual que es centra en l’ús compartit de productes i serveis, i en permetre que tots els membres d’una societat se’n puguin beneficiar. És el consum col·laboratiu.

Aquesta nova forma d’entendre l’economia i les relacions socials dóna prioritat a l’accés per sobre de la possessió, i és més sostenible que el consum individual perquè enlloc de promoure que cada persona posseeixi un producte, fomenta que molts puguin accedir-hi, a un cost econòmic més baix per a tothom.

A més, amb el consum col·laboratiu es creen noves xarxes de relacions basades en la confiança en els altres i, al seu torn, els vincles i els contactes entre les persones implicades es fan més forts.

Consum col·laboratiu
Font: extret de la portada del llibre What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, de Rachel Botsman (2010)

El ventall de possibilitats que ofereix el consum col·laboratiu és molt divers: intercanvi de coneixement o habilitats, compartir cotxe o aparcament, intercanviar llibres, ús de bicicletes, entre d’altres. Amb aquesta opció, molta més gent accedeix a productes o serveis que no poden gaudir de forma individual, bé perquè són cars o perquè no es tenen prou coneixements (per exemple reparar un endoll, assessorament legal o fiscal, aprendre un idioma, etc.).

Quins beneficis té el consum col·laboratiu?

  • Enforteix les relacions socials ja que les persones s’han d’organitzar perquè tothom pugui ser beneficiari del servei o producte.
  • Permet disminuir la despesa econòmica perquè redueix el nombre de productes que s’han de comprar. Un mateix producte és utilitzat varies vegades per diverses persones.
  • S’aconsegueix una disminució de l’impacte ambiental ja que en consumir menys productes hi ha una reducció de la generació de residus i ús de recursos naturals.
  • Fomenta l’intercanvi de coneixement entre diferents persones que poden ajudar-se en projectes concrets enriquint les habilitats i l’experiència personal.

Més informació…

OSSMA