El passat 13 de juliol el Consell de Govern va ser informat i va acceptar la substitució de la Declaració Política de Medi Ambient de la UB, vigent des de l’any 2000, per la nova Política de Sostenibilitat.

L’antiga Declaració Política feia èmfasi en la necessitat d’elaborar un pla de medi ambient, i havia quedat obsoleta des de l’aprovació del Pla de Sostenibilitat.

La nova Política de Sostenibilitat inclou els compromisos de la UB en aquesta matèria, reforça la voluntat d’integrar-la als ensenyaments i a les activitats d’innovació i recerca, i planteja anar més enllà de l’estricte compliment de la normativa vigent de medi ambient, per tal que la nostra Universitat es responsabilitzi en la minimització de l’impacte ambiental dels edificis i les activitats que s’hi desenvolupen.

A més, es defineix el Pla de Sostenibilitat de la UB com l’eina necessària per assolir els compromisos fixats a la Política de Sostenibilitat.

De la política ambiental a la política de sostenibilitat

El redactat d’aquesta Política de Sostenibilitat va ser aprovat per la Comissió Delegada de Claustre per a Sostenibilitat en la sessió celebrada el 30 de juny.

OSSMA