Des del passat 1 de setembre, es troba en servei una nova línia d’autobús exprés, que ofereix un servei directe entre Terrassa i el Campus Diagonal, a través de l’autopista C-16. Aquest nou recorregut, anomenat e2.2, permet a la comunitat universitària resident a Terrassa que estudia o treballa al Campus Diagonal una comunicació en transport públic més directa i ràpida que les alternatives de transport públic existents fins ara, ja que no cal fer cap transbordament a Barcelona.

La línia prestarà servei en dies laborables, exceptuant el mes d’agost. El servei ha començat a funcionar amb 6 expedicions d’entrada a Barcelona (6:30, 7:00, 12:35, 14:00, 17:30 i 19:00 des del Parc Vallès de Terrassa) i 6 expedicions de tornada a Terrassa (8:50, 9:20, 14:55, 16:20, 19:50 i 21:20 des de la parada de metro de Zona Universitària), efectuant vàries parades intermèdies a ambdues ciutats.

En el cas del Campus Diagonal, les parades es troben situades a l’alçada de les parades de metro de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària.

El temps de trajecte previst es troba entre 50 minuts i 1 hora 20 minuts, segons les parades. Els autobusos compten amb Wi-Fi i premsa gratuïta, i per a aquest trajecte, són vàlids els títols integrats de l’ATM de 3 zones.

Un cop arriba al Campus Diagonal, la línia continua el seu recorregut fins a l’Aeroport d’El Prat (T1 i T2), el que incrementa el temps de viatge en 35 minuts. En aquest cas, el preu del viatge és de 7€ i no són vàlids els títols integrats de l’ATM.

Per a més informació, consulteu el lloc web de l’Ajuntament de Terrassa o el de l’operador del servei.

Bus exprés e2.2 dies feiners
Horari de la línia d’autobús exprés e2.2 en dies feiners (Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa)

OSSMA