Si us preguntem quins residus genereu al llarg del dia a la universitat, segur que els primers que us venen a la ment són paper i cartró, plàstic i llaunes, vidre i restes orgàniques de menjar. A la UB generem cada dia al voltant de 6 tones de residus municipals o assimilables a domèstics.

Són aquests els únics residus que generem a la universitat? Segur que podríeu dir-ne uns quants més.

Per exemple, també acumulem piles dels aparells utilitzats en treballs d’investigació o en les unitats administratives, fluorescents o bombetes que s’han substituït als edificis, tòners i cartutxos de tinta de les impressores i fotocopiadores, CDs i DVDs que han quedat obsolets, i equips electrònics que s’han substituït per altres més moderns.

Tampoc hem d’oblidar l’oli de cuina usat dels bars que donen servei a les facultats, i els materials que s’utilitzen en les obres, com ara pots de pintura.

Aquests residus que hem esmentat formen part de la categoria de residus especials, que són aquells que poden ser perillosos i/o tòxics per a les persones i per al medi ambient si no es gestionen adequadament.

Contenidors tòners i piles
Contenidors de recollida de tòners i cartutxos de tinta (imatge de l’esquerra) i de piles (dreta) situats als centres a la UB.

Però aquests no són els únics residus perillosos que es generen a la UB. L’activitat de recerca als laboratoris va generar 88 tones de residus especials l’any 2017. En aquest cas, la dificultat de la seva gestió té a veure tant amb la perillositat dels productes amb què es treballa als laboratoris, com amb l’elevada varietat de residus especials que es produeixen.

Cada línia de recerca té unes particularitats diferents, i per això podem trobar des de residus químics i sanitaris en estat líquid o sòlid, residus d’animals d’experimentació, restes anatòmiques, ampolles de gasos, o fins i tot bateries de cotxe.

Si teniu dubtes sobre la gestió d’aquests residus a la UB, consulteu els procediments de recollida i gestió dels residus especials o poseu-vos en contacte amb l’OSSMA.

Residus especials
Magatzem de residus especials de laboratori de la Facultat de Biologia.

Què cal fer amb els residus perillosos?

  • Intenta evitar l’ús de productes perillosos i usar alternatives si existeixen.
  • Utilitza opcions reutilitzables com ara piles recarregables per reduir la quantitat de residus que generem.
  • Diposita els residus al lloc adequat per a què pugui ser gestionat correctament.
  • No llencis mai els residus especials al contenidor de resta! I si el residu és líquid, tampoc el llencis per l’aigüera.
  • Als laboratoris, identifica els residus especials químics o sanitaris que generis amb l’etiqueta i el color adient.

Més informació…

OSSMA