La UB s’insereix en un territori amb uns patrons específics de consum de recursos (aigua, energia, etc.), i com a tal no es aliena a processos com ara la intensificació en el consum d’energia. Tanmateix els recursos que consumim són majoritàriament no renovables, i en conseqüència contribuïm al seu ràpid esgotament. Es tracta d’un clar exemple d’insostenibilitat que cal corregir.

Són moltes les accions que es poden dur a terme per revertir aquesta tendència, però totes es resumeixen en tres eixos d’actuació:

– evitar el consum de recursos no renovables;
– incrementar l’eficiència en el consum de recursos (consumir menys per obtenir el mateix producte o servei);
– contribuir a la generació de recursos, en comptes de ser-ne només consumidor.

I tu, què en penses?

Ecoconsells

L’aigua virtual: el consum ocult (Eco2.0-52)

Saps quanta aigua consumeixes cada dia? Cada barceloní consumeix una mitjana de 100 litres d'aigua al dia que utilitza per dutxar-se, netejar, cuinar, entre d'altres. A més de l'aigua emprada en les activitats quotidianes, se'ns recomana beure uns 2 litres d'aigua al dia. Però realment és aquesta tota l'aigua que consumim? Doncs no, perquè també…
Llegir més
Energia i recursos

Resultats dels consums d’energia i aigua durant el primer semestre de 2017

Un cop transcorreguts els primers sis mesos de l'any, ja es disposa de dades suficients per comprovar quina pot ser l'evolució real dels consums d'energia i aigua de 2017: el consum d'electricitat i aigua ha disminuït lleugerament respecte l'any anterior, en tant que el consum de gas s'ha reduït gairebé un 7%. Com hem comentat…
Llegir més
Energia i recursos

Resultats dels consums d’energia i aigua durant el primer trimestre de 2017

La Universitat de Barcelona porta set anys duent a terme actuacions per reduir el seu consum d'energia i aigua. En aquest temps s'ha reduït el consum d'electricitat al voltant d'un 20%, i el de gas i aigua prop d'un 40%. Són reduccions molt importants, i que com hem explicat en anteriors entrades d'aquest blog, s'han assolit principalment…
Llegir més
Ecoconsells

L’aigua, un recurs a cuidar (Eco2.0-47)

L'aigua és un bé escàs. Tot i que al nostre planeta l'anomenem “el planeta blau” per la quantitat d'aigua que hi trobem, només un 3% del total d'aigua és dolça. Aquesta quantitat d'aigua dolça disponible es troba distribuïda de forma irregular al món, provocant escassetat i greus problemes d'abastament en aquells països on el clima…
Llegir més
Translate »