La UB s’insereix en un territori amb uns patrons específics de consum de recursos (aigua, energia, etc.), i com a tal no es aliena a processos com ara la intensificació en el consum d’energia. Tanmateix els recursos que consumim són majoritàriament no renovables, i en conseqüència contribuïm al seu ràpid esgotament. Es tracta d’un clar exemple d’insostenibilitat que cal corregir.

Són moltes les accions que es poden dur a terme per revertir aquesta tendència, però totes es resumeixen en tres eixos d’actuació:

– evitar el consum de recursos no renovables;
– incrementar l’eficiència en el consum de recursos (consumir menys per obtenir el mateix producte o servei);
– contribuir a la generació de recursos, en comptes de ser-ne només consumidor.

I tu, què en penses?

El consum d’aigua a la UB disminueix un 9% l’any 2011

La comunitat universitària va consumir al llarg de l’any 2011 prop de m3 d’aigua, amb una disminució del 8,8% respecte al 2010 que equival al volum necessari per omplir 11 piscines olímpiques. No s’assolia un consum tan baix des de l’any 2008, en què es van aplicar mesures d’estalvi per la situació de sequera. Les…
Llegir més

La UB redueix el consum d’electricitat un 7% l’any 2011

El consum d’electricitat a la UB va disminuir el 2011 després de nou anys consecutius d’increment, amb un descens del 7% que ha suposat un estalvi de MWh respecte l’any 2010. Aquesta reducció sense precedents equival al consum anual de tot el Campus Mundet o del Campus de Bellvitge, i ha permès reduir les emissions…
Llegir més

Actuacions d’estalvi d’aigua a centres del Campus Diagonal

La UB va dur a terme al llarg de l’any 2010 auditories d’aigua a la Facultat de Geologia, a l’edifici Diagonal 690 de la Facultat d’Economia i Empresa, i a les facultats de Física i de Química, que van permetre identificar les mesures que es podien aplicar per assolir un estalvi significatiu del consum d’aquest…
Llegir més
Energia i recursos

Nova il·luminació amb LEDs a l’aparcament de les facultats de Física i de Química

Des del passat desembre de 2011 l'aparcament de l'edifici de les facultats de Física i de Química disposa d'una nova il·luminació amb LEDs que substitueix l'anterior amb tubs fluorescents. Aquesta actuació, que ha dut a terme la Unitat d'Obres i Manteniment, es preveu que assoleixi una reducció de consum d'un 64%, amb una disminució estimada…
Llegir més
Energia i recursos

Il·luminació amb LEDs al vestíbul de l’Edifici Històric

El vestíbul de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona compta des del passat desembre de 2011 amb una nova il·luminació amb LEDs. Aquesta actuació, duta a terme per la Unitat d'Obres i Manteniment, ha comportat la substitució de 96 làmpades halògenes de 50 W, per altres de similars amb tecnologia LED de 7 W.…
Llegir més
Translate »