La UB s’insereix en un territori amb uns patrons específics de consum de recursos (aigua, energia, etc.), i com a tal no es aliena a processos com ara la intensificació en el consum d’energia. Tanmateix els recursos que consumim són majoritàriament no renovables, i en conseqüència contribuïm al seu ràpid esgotament. Es tracta d’un clar exemple d’insostenibilitat que cal corregir.

Són moltes les accions que es poden dur a terme per revertir aquesta tendència, però totes es resumeixen en tres eixos d’actuació:

– evitar el consum de recursos no renovables;
– incrementar l’eficiència en el consum de recursos (consumir menys per obtenir el mateix producte o servei);
– contribuir a la generació de recursos, en comptes de ser-ne només consumidor.

I tu, què en penses?

Ecoconsells

Cap a les energies renovables (Eco2.0 – 58)

T'has plantejat mai d'on prové l'energia que consumim? Segons dades de la Red Eléctrica de España, l'any 2017 la producció elèctrica a Espanya va ser de GWh, dels quals només el 32% es van generar amb energies renovables, principalment eòlica i hidràulica. L'energia nuclear i el carbó segueixen tenint un paper molt important dins de…
Llegir més
Energia i recursos

L’electricitat a la UB, 100% renovable

L'electricitat que consumeix la UB des de l'1 de gener de 2018 és 100% procedent de fonts d'energia renovables, com a resultat de l'Acord Marc per a la contractació conjunta del subministrament d'energia (electricitat i gas) per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). En…
Llegir més
Energia i recursos

Saps com és el paper que fem servir a la UB?

A la Universitat es compren cada any entre 95 i 100 tones de paper, i periòdicament la Unitat de Compres fa un concurs de subministrament per garantir que s'obté tant el millor preu possible, com un paper de qualitat i que incorpori característiques de millora ambiental. En aquest concurs s'han homologat dos tipus de paper:…
Llegir més
Energia i recursos

Set anys consecutius estalviant energia i aigua a la UB

Un cop finalitzat l'any ja podem fer balanç de com han estat els consums d'energia i aigua el 2017. La valoració general és positiva, atès que s'han reduït els consums dels tres subministraments per setè any consecutiu, tot i que el darrer trimestre de 2017 les temperatures han estat més baixes que en anys anteriors…
Llegir més
Energia i recursos

Seguim estalviant energia i aigua durant 2017

Cada cop és més difícil reduir el consum d'energia i aigua, però entre els mesos de gener i setembre de 2017 l'estalvi d'electricitat ha estat del 3,7%, el de gas un 7,5% i el d'aigua d'un 4,6%. Aquests resultats milloren encara més la reducció de consum que ja s'havia acumulat fins al mes de juny,…
Llegir més
Translate »