Diversos estudis en el nostre entorn universitari han posat de manifest que la mobilitat és una de les activitats que genera un major impacte ambiental entre totes les que s’hi desenvolupen, molt per sobre del consum d’energia dels edificis.

La UB, a més, es constitueix com un pol d’atracció per a l’alumnat procedent de Catalunya i de la resta del món. Més de la meitat dels nostres estudiants resideixen fora de Barcelona (La proporció d’estudiants residents a Barcelona va caure del 56% durant el curs 1992-93 al 46% del 2001-02, en tant que l’alumnat amb residència a la resta de municipis de la província va passar del 38 al 46% durant el mateix període), i la dinàmica d’ocupació del territori al llarg de les darreres dues dècades, amb un creixement continu de la Regió Metropolitana, no ha fet més que incrementar les distàncies que es recorren diàriament per arribar al centre de treball o estudi (La distància per estudiant entre els punts de residència i d’estudi va passar de 18,5 km el curs 1992-93 a 22,1 km el 2001-02, amb un increment del 19,1%).

Els centres de la UB, ubicats a Barcelona i la seva rodalia, disposen en general d’una bona comunicació en transport públic que afavoreix un ús massiu d’aquest tipus de transport. Cal, però, implantar mesures específiques per reforçar la utilització de modes sostenibles com la bicicleta i regular els espais d’aparcament dels nostres campus per evitar que siguin envaïts pel vehicle privat. Només així es podran recuperar aquests espais per als usuaris reals de la universitat: l’alumnat que hi estudia i el personal que hi treballa (PDI, PAS i personal extern).

I tu, què en penses?

Mobilitat

Nova línia d’autobús exprés connecta Terrassa i el Campus Diagonal

Des del passat 1 de setembre, es troba en servei una nova línia d'autobús exprés, que ofereix un servei directe entre Terrassa i el Campus Diagonal, a través de l'autopista C-16. Aquest nou recorregut, anomenat , permet a la comunitat universitària resident a Terrassa que estudia o treballa al Campus Diagonal una comunicació en transport públic més directa i…
Llegir més
Ecoconsells

Desplaçaments laborals més sostenibles (Eco2.0-41)

La UB, com a institució educativa i de recerca, promou els contactes i la transferència de coneixement entre la seva comunitat universitària i altres experts d'arreu del món. Per això, és habitual per part del personal universitari l'organització o assistència a congressos, reunions o cursos tant a nivell nacional com internacional que permeten intercanviar experiències…
Llegir més
Mobilitat

Resultats de la Diagnosi de mobilitat als centres de la UB del Campus de Mundet

Tal com us hem anat informant en anteriors notícies d'aquest blog, la UB ha treballat els darrers anys en l'estudi del perfil de mobilitat de la comunitat universitària per conèixer com ens desplacem habitualment per arribar al centre d'estudi o de feina. L'objectiu final és identificar els modes de transport disponibles per arribar a cada…
Llegir més
Ecoconsells

La Conducció Eficient: conduir estalviant (Eco2.0-32)

Segons l'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Catalunya hi ha gairebé 5 milions d'automòbils matriculats, incloent turismes, motos, autobusos, furgonetes, etc. Tot i que cada vehicle té unes característiques d'emissions específiques, l'estil de conducció de cada usuari afecta directament els valors de contaminació atmosfèrica. Diferències entre les emissions dels vehicles segons l'estil de conducció. Font:…
Llegir més
Translate »