L’activitat que es desenvolupa a la UB té una incidència sobre la qualitat ambiental a nivell local i, en conseqüència, en el conjunt del planeta. Al mateix temps, la nostra activitat també es troba condicionada per la qualitat ambiental de l’espai que ens envolta. El transport, la indústria i altres activitats que es desenvolupen en l’entorn urbà que rodeja els edificis de la UB exerceixen un impacte en forma de soroll o contaminació atmosfèrica, que podem mesurar i conèixer.

Aquesta línia estratègica comprèn tot un seguit d’accions destinades a reduir l’impacte ambiental de l’activitat universitària —incidint especialment en la compra responsable— i a millorar les condicions ambientals mitjançant el control d’emissions de contaminants.

I tu, què en penses?

Energia i recursos

Saps com és el paper que fem servir a la UB?

A la Universitat es compren cada any entre 95 i 100 tones de paper, i periòdicament la Unitat de Compres fa un concurs de subministrament per garantir que s'obté tant el millor preu possible, com un paper de qualitat i que incorpori característiques de millora ambiental. En aquest concurs s'han homologat dos tipus de paper:…
Llegir més
Qualitat ambiental

Compliment de requisits i compromisos ambientals per les empreses concessionàries de la UB

Durant el segon semestre del curs 2016-2017, professorat del grau de Ciències Ambientals ha incorporat la metodologia d'aprenentatge servei (ApS) en l'assignatura Desenvolupament Sostenible. L'alumnat d'aquesta assignatura ha dut a terme 16 projectes aplicats de caire social i ambiental en col·laboració amb diferents entitats. Un dels grups ha volgut donar resposta a una necessitat plantejada per l'OSSMA,…
Llegir més
Ecoconsells

Comerç sostenible, comerç verd (Eco2.0-49)

Ja fa uns anys que ha anat augmentant la consciència vers la compra de productes més respectuosos amb el medi ambient. Només per citar alguns dels seus beneficis, en el cas de l’agricultura ecològica no s’utilitzen productes químics artificials que contaminen els sòls i aqüífers i que poden afectar negativament a la resta de l’ecosistema;…
Llegir més
Qualitat ambiental

Nova categoria sobre Consum Responsable al Pla d’avantatges de la UB

Amb l'objectiu de promoure un consum conscient i responsable dels membres de la comunitat de la Universitat de Barcelona, s'ha creat una nova categoria de Consum responsable al web d'Avantatges UB on hi podem trobar diversos descomptes en comerços sostenibles, justos, ètics i solidaris. Tot i que es preveu ampliar el nombre d’ofertes d’aquesta categoria al llarg de l’any,…
Llegir més
Qualitat ambiental

El paper de la UB, informa’t dels preus i les seves característiques ambientals

Des que la compra de paper d'impressió i escriptura de la Universitat de Barcelona es fa a través de proveïdors homologats (més informació a Compres UB), les diferents alternatives disponibles incorporen criteris ambientals que permeten reduir l'impacte ambiental associat al seu consum. Actualment disposem de tres opcions de paper: Paper blanc, que és fabricat a partir…
Llegir més
Translate »