Si per alguna característica destaca el nostre model socioeconòmic és per la ineficiència en l’ús de la matèria, que es manifesta mitjançant la generació de residus en qualsevol tipus d’activitat. Centenars de milers de tones de residus, alguns dels quals són perillosos tant per a la salut de les persones com per al medi ambient, requereixen ser gestionades cada any a l’àrea metropolitana de Barcelona per garantir que no s’alliberen de qualsevol forma a l’entorn, amb un cost econòmic i ambiental molt elevat.

La UB no és aliena a aquest problema, ja que hi conviuen els residus propis de l’activitat administrativa (paper, cartró, tòners i cartutxos de tinta, equips electrònics, etc.), amb els més específics de la pràctica científica als laboratoris (químics, biològics, radioactius, etc.), o els assimilables a l’àmbit domèstic (envasos, vidre, matèria orgànica, etc.).

Malgrat els avenços assolits a la UB en la recollida selectiva de residus municipals i altres fraccions o en la gestió de residus especials de laboratori, no s’ha incidit en l’aspecte més bàsic de tot el procés: la minimització o reducció de residus. En aquesta línia, el Pla de Sostenibilitat haurà de prioritzar aquelles actuacions orientades a evitar que es generin residus i a reduir-ne la perillositat, ja que d’aquesta forma es redueixen tant els costos econòmics per assegurar-ne una correcta gestió com l’impacte ambiental associat a la seva generació.

I tu, què en penses?

Conclusions del II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero

Més de 200 persones de municipis, empreses, universitats, entitats i institucions es van reunir el 4 de maig de 2012 a la Casa del Mar de Barcelona dins del marc del II Fòrum de l'Estratègia Catalana Residu Zero,  amb la voluntat de desenvolupar processos de canvi de model de producció i de gestió de residus…
Llegir més
Residus

La UB participa al II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero (4 de maig, Barcelona)

El 4 de març de 2011 es va constituir el I Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero, que aplegà desenes de participants de tots els sectors de la societat catalana (administracions locals, entitats ciutadanes, empreses i universitats) amb la voluntat de fer visibles experiències pràctiques actuals de minimització i prevenció de residus, de definir i adoptar compromisos…
Llegir més
Residus

Instal·lat un compostador al Campus Mundet

Coincidint amb la I Jornada Escola i Sostenibilitat celebrada a la Facultat de Formació de Professorat de la UB (20/01/2012), es va inaugurar un nou compostador que inicialment recollirà les restes de matèria orgànica generades a una part de l'Edifici Migdia del Campus Mundet. El compostador s'utilitzarà com a eina de suport docent per part…
Llegir més
Translate »