LE-7. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Diagnosi

Fitxa resum

Conceptes com medi ambient, ecologia, sostenibilitat o impacte ambiental són molt presents en la nostra vida diària, tot i que moltes vegades s’utilitzen en contextos inadequats o inexactes. En tot procés de canvi, i el pla de sostenibilitat de la UB no és una excepció, és necessari transmetre certs missatges, o fins i tot provocar una resposta per part de la població receptora.

Les accions que han d’implantar-se en aquest pla de sostenibilitat requereixen la complicitat i la participació de la comunitat universitària. Per tant, es fa imprescindible comunicar als seus membres en què consisteix el pla, com s’implanta i proporcionar-li mecanismes de participació, intentant promoure un canvi d’hàbits que impulsi a prendre part com a solució del problema ambiental en comptes de ser-ne la causa.

En aquest sentit, la UB ha de promoure campanyes tant de comunicació interna, més orientades a sensibilitzar l’alumnat i el personal vers l’impacte ambiental de l’activitat universitària i com es pot contribuir a mitigar-lo, com de comunicació externa, destinades a difondre els assoliments de la UB en matèria de sostenibilitat al conjunt de la societat.

I tu, què en penses?