És una comissió delegada del Claustre universitari, creada d’acord amb el que preveu l’article 58.2 de l’Estatut de la UB. Està formada per representants dels diferents sectors de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, i estudiants), i les seves funcions són elaborar el pla de sostenibilitat i fer-ne el seguiment.

Nom i cognoms Col·lectiu Unitat/Departament Centre/Àrea
Aragón Padilla, José Miguel PAS Tresoreria Finances
Arroyo Montagut, Adrià Estudiant Plenari del Consell de l’Alumnat
Claramunt Sánchez, Fabià Estudiant Plenari del Consell de l’Alumnat
Font Garolera, Jaume PDI Dept. Geografia Facultat de Geografia i Història
García Ruiz, Rosa PAS Fundació Josep Finestres Clínica Odontològica, Bellvitge
Girones Llop, Rosa PDI Dept. Genètica, Microbiologia i Estadística Facultat de Biologia
Guilleumes i Morell, Jordi PAS Entorns Web
Marcos Valiente, Oscar [assessor] PAS Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)
Pagès Grau, Júlia Estudiant Plenari del Consell de l’Alumnat
Pol Urrutia, Enric [assessor] PDI Dept. Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Facultat de Psicologia
Rodríguez Amigó, José Ramón PAS O.G.D. Astronomia i Meteorologia Facultat de Física
Subirats Vila, Xavier PDI Dept. Enginyeria Química i Química Analítica Facultat de Química
Terrén Pastor, Alex Estudiant Plenari del Consell de l’Alumnat
Tilló Barrufet, Teresa PDI Dept. Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica Facultat d’Educació
Vallmitjana Rico, Santi [assessor] PDI Dept. Física Aplicada Facultat de Física
Vilalta Ferrer, Maria Teresa [presidenta] PDI Delegada del Rector per a l’Acció Social Òrgans de Govern