Energia i recursos

Els consums d’energia i aigua de la UB disminueixen lleugerament el primer semestre de 2015

Tot i que les temperatures i les precipitacions no han estat gens favorables durant el primer semestre de 2015, amb un hivern i primavera més secs i càlids respecte la mitjana climàtica de 1971-2000 (consulteu els butlletins climàtics estacionals del Servei Meteorològic de Catalunya d'hivern i primavera), els consums d'energia i aigua de la UB han seguit…
Llegir més
Energia i recursos

Els consums d’electricitat i aigua de la UB segueixen disminuint el primer trimestre de 2015

Els tres primers mesos de l'any 2015 els consums d'electricitat i aigua han seguit disminuint respecte l'any anterior, un 2,4% i un 5,4% respectivament. La reducció del consum d'aigua és especialment important tenint en compte que l'hivern ha estat sec, amb una precipitació acumulada molt inferior als valors mitjans climàtics: a l'observatori Fabra de Barcelona només…
Llegir més

Valoració final del consum d’energia i aigua l’any 2014

Un cop recopilades les dades dels comptadors d'electricitat, gas i aigua dels diferents edificis de la UB per al conjunt de l'any 2014, presentem a continuació els resultats finals del consum realitzat els darrers 12 mesos. El consum d'electricitat ha disminuït un 2,1% respecte l'any 2013, amb un bon comportament durant el darrer trimestre de…
Llegir més
Ecoconsells

Quant consumeix la teva roba? (Eco2.0 – 24)

Alguna vegada us heu preguntat quants recursos consumim per la roba que portem posada? A partir de l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de la roba podem quantificar quants recursos es consumeixen des de la producció de les matèries primeres fins l'eliminació final del producte, tenint en compte tot el procés de fabricació, distribució i…
Llegir més

Evolució del consum d’energia i aigua fins el tercer trimestre de 2014

Continuant la sèrie d'informacions trimestrals sobre l'evolució del consum d'energia i aigua, us presentem els resultats assolits fins el tercer trimestre. El consum d'electricitat ha disminuït un 0,9% els primers nou mesos de l'any 2014 respecte el mateix període de l'any anterior. Tot i que en el primer trimestre la reducció va ser del 2,7%,…
Llegir més
Translate »