El 36% dels residus municipals generats a Catalunya, i el 19% dels que generem a la UB, corresponen a la fracció orgànica. La gran majoria d'aquests residus són restes alimentàries. Tot i que dins d'aquesta fracció orgànica s'inclouen tots aquells aliments que no mengem habitualment, com peles de fruita i espines de peix, n'hi ha…
Llegir més