Hem de ser conscients que la nostra activitat genera molts residus que després han de ser tractats, consumint recursos i energia. El repte principal que tenim com a ciutadans és la reducció d'aquests residus evitant la seva generació i intentant reutilitzar els productes el màxim possible. Exemples de contenidors de recollida selectiva a la UB…
Llegir més