Seminari de Probabilitats de Barcelona

 

UPCOMING SEMINARS  


PREVIOUS SEMINARS  

06/06/18 UB, Facultat de Matemàtiqes, Aula IMUB, 2º pis.
16:00 David Nualart, KU, USA.

Teorema central del limit per funcionals de processos gaussians.

[Abstract]


16/05/18 UB, Facultat de Matemàtiqes, Aula IMUB, 2º pis.
16:00 Jorge León, CINVESTAV, México.

Ecuaciones diferenciales fraccionarias gobernadas por un ruido $\gamma$-Holder continuo con $\gamma>1/2$.


[Abstract]

11/04/18 UB, Facultat de Matemàtiqes, Aula IMUB, 2º pis.
16:00 Elisa Alòs, UPF, Barcelona.

The asymptotic expansion of the regular discretization error of Ito integrals.



29/11/17 UB, Facultat de Matemàtiqes, Aula IMUB, 2º pis.
16:00 Robert Dalang, EPFL, Switzerland.

Hausdorff dimension of the boundary of Brownian bubbles.

[Abstract]