Iván TORRECILLA TARANTINO
becari/professor

Departament de Probabilitat,
Lògica i Estadística

Facultat de Matemàtiques


phone: +34 93 403 99 68
fax: +34 934021601

e-mail


TEXT