imatge de diagramació

imatge de diagramació

imatge de diagramació

imatge de diagramació

logo Universitat de Barcelona

 Departament de Probabilitat, Lògica, i Estadística

imatge de diagramació

 

 

 

  Imatge de diagramaciC3

imatge de diagramació

Recerca del PLiE  PROBABILITAT

 

 

1. Grup de Recerca Consolidat: Processos estocàstics (2005SGR00203)
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Investigadora principal: Marta Sanz-Solé (http://www.ub.edu/plie/Sanz-Sole/)

Durada: 2006 -2008
Investigadors PLIE participants:   Mireia Besalú, José Manuel Corcuera, Carme Florit, David Márquez,,Salvador Ortiz, Carles Rovira, Marta Sanz-Solé, Iván Torrecilla.

 

2. Grup de Recerca Consolidat:  Anàlisi Estocàstica  (2005SGR 01043)
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Investigadora principal:  Frederic Utzet

Investigadors PLIE participants:  Josep Vives Santa-Eulàlia.

3. Projecte:  Dinámicas, configuraciones y medios aleatorios (MTM2006-01351).
Entitat finançadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología
Investigadora principal :  Marta Sanz-Solé (http://www.ub.edu/plie/Sanz-Sole/)

Durada:  1/10/06 - 30/09/09
Investigadors  PLIE  participants: Mireia Besalú, Carme Florit, David Márquez, Carles Rovira, Marta Sanz-Solé, Iván Torrecilla.

 

4. Projecte: Análisis estocástico de procesos de Lévy  ruidos fractales, y aplicaciones (MTM2006-03211) 
 Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
 Investigador principal :  José Manuel Corcuera.

Durada: 2006-2009.
Investigadors PLIE participants: José Manuel Corcuera, Salvador Ortiz.

 

5. ProjecteCàlcul estocàstic per a processos de Lévy i processos gaussians  (MTM2006-06427).
Entitat finançadora:  Ministerio de Educación y Ciencia.

Investigador principal:  Frederic Utzet.

Durada: 1-10-2006 / 30-09-2009
Investigadors PLIE participants: Josep Vives Santa-Eulàlia.

 

 

 

LÒGICA

 

 

 

1.Grup de Recerca Consolidat:  Lògiques No Clàssiques (2014 SGR 788)
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Investigadora principal: Ramon Jansana  i Ferrer (http://www.ub.edu/logica/?q=es/person/jansana-ferrer-ramon).

Durada: 2014 -2016
Investigadors PLIE participants:   Josep Maria Font, Joan Gispert, Antoni Torrens, Ventura Verdú.

Adreça de la pàgina web d'aquest grup de recerca: www.ub.edu/grlnc/

 

2. Grup de Recerca Consolidat:  Lògiques No Clàssiques (2009SGR-01433).
 Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya.

Investigador Principal: Ramon Jansana  i Ferrer.

Durada: 2009-2012.
Investigadors PLIE participants:  Josep Maria Font, Joan Gispert, Antoni Torrens, Ventura Verdú.

Adreça de la pàgina web d'aquest grup de recerca: www.ub.edu/grlnc/

 

3. Grup de Recerca Consolidat: Lógica  (2005SGR-00738).

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya.

Investigador principal: Enrique Casanovas.

Durada: 2006-2008. 
Investigadors PLIE participants: Juan Carlos Martínez

4. Projecte: Lógica algebraica y lógicas no  clásicas (MTL2008-01139).
Entitat finançadora:  Ministerio de Educación y Ciencia.

Investigador Principal: Antoni Torrens Torrell.

Durada: 01/01/2009 - 31/12/2011.

Investigadors PLIE participants: Josep Maria Font, Joan Gispert, Antoni
Torrens.

 

5. Projecte: Lógicas multivaluadas: estudio logico-algebraico
y aplicaciones a la modelizacion de la imprecision y la vaguedad
(TIN2007-68005-C04-04).

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia.

Investigador Principal: Ventura Verdú Solans.

Durada: 01/10/2007- 31/12/2010.

Investigadors PLIE participants:  Joan Gispert, Antoni Torrens, Ventura Verdú .

6. Proyecte:  Teoría de Modelos (MTM2005-00203).

Entitat finançadora:  Ministerio de Educación y Ciencia.
Investigador principal: Juan Carlos Martínez.

Durada: 2006-2008. 
Investigadors PLIE participants: Juan Carlos Martínez.

Adreça de la página web del projecte: http: // www.ub.edu/modeltheory

 

7. Projecte: Lógica algebraica y lógicas no clásicas (MTM2011-25747).
Entitat finançadora:  Ministerio de Educación y Ciencia.

Investigador principal: Joan Gispert Brasó.

Durada: 01-01-2009 / 31-12-2011.
Investigadors PLIE participants: Josep Maria Font, Joan Gispert, Antoni Torrens, Ventura Verdú.

 

ESTADÍSTICA

 

 

 1.Grup de Recerca Consolidat SGR 00067. Anàlisi Estadística Multivariant i Computacional.
 Investigador Principal: Dr. Carles Cuadras

 Investigadors PLIE participants: Josep Fortiana, Olga Julià.

 

2.  Proyecte: Modelos Multivariantes para tiempos de Supervivencia consecutivos.  MTM2005-08886.

Entitat finançadora : Ministerio de Educación y Ciencia.

Investigadora Principal:  Guadalupe Gómez Melis
 Durada: Octubre 2005 a octubre 2008
Investigadors PLIE participants: Olga Julià.

Projecte integrat en el  Grup de  Recerca en Anàlisi Estadística de la Supervivència :  http://www-eio.upc.es/grass/

3.Projecte: Análisis de datos complejos: métodos paramétricos, no paramétricos y
basados en distancias (MTM2006-09920)
Entitat finançadora : Ministerio de Educación y Ciencia.
Investigador principal: Pedro Delicado Useros (UPC)

Període: 2006-2008
Investigadors PLIE participants: Josep Fortiana.

 

 

 

HISTÒRIA DE LES MATEMÀTIQUES

 

 

Investigadors PLIE participants: Carles Dorce, Josep Pla.

 

 

 

 

RECERCA en DOCÈNCIA

 1. Projecte REDICE12-1840-01: Anàlisi i propostes de millora dels graus dobles a la Facultat de Matemàtiques: Matemàtiques + ADE, Matemàtiques + Física, Matemàtiques + Informàtica.

Entitat finançadora: Universitat de Barcelona.

Investigador principal: Antoni Benseny.

Durada: 2013

Investigadors PLIE participants: Olga Julià, Ventura Verdú, Josep Vives. 


2. Projecte  de Recerca en Docència Universitària (Redice 08) i Projecte d'Innovació Docent : Com motivar, com adequar l'avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques.

Nº de Projecte Redice: A0801-01. Nº Projecte d'Innovació Docent: 1223024928.

Investigador principal: Antoni Benseny.

Durada: 2009-2010

Investigadors PLIE participants: Mireia Besalú , Carme Florit ,  Josep M. Font , Olga Julià , David Márquez, Carles Rovira, Ventura Verdú,  Josep Vives. 


3. Projecte REDICE (A0601-12):  SEGUIMENT I MILLORA DE LA TRANSICIÓ DEL BATXILLERAT A MATEMÀTIQUES DINS L’EEES.

Entitat finançadora:Universitat de Barcelona.

Investigador principal: Antoni Benseny.

Durada: 2006-2008

Investigadors PLIE participants: Mireia Besalú , Carme Florit ,  Josep M. Font , Olga Julià ,  Antoni Torrens, Ventura Verdú,  Josep Vives. 

 

 

 

 

GRUP D'INNOVACIÓ DOCENT

 

 

1. INDOMAIN ( Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica). Consolidat al juny 2014. Codi: GIDCUB-13/138. http://mid.ub.edu/webpmid/content/indomain.

Responsable: Ventura Verdú.

Altres participants del PLiE: Joan Gispert, Olga Julià, Josep Vives i Carles Dorce.


2. TEFAMA (Transició als estudis de la Facultat de Matremàtiques). Consolidat al juny 2010. Codi: 2010GIDC-UB/14.

Responsable: Responsable Ventura Verdú i Olga Julià.