Monthly Archives: May 2014

La lingüística de corpus a l’aula

Montserrat Fons, membre de PLURAL, ha publicat La lingüística de corpus a l’aula. Juntament amb Liliana Tolchinscky, ens fan un resum del que podem trobar en aquest monogràfic, on ressalten “la importància dels corpus lingüístics com un instrument per reflexionar sobre la llengua i entendre millor com l’usen els parlants”.

Adjuntem link per si és del vostre interès:

http://articles.grao.com/revistes/articles/062-el-corpus-linguistic/la-linguistica-de-corpus-a-l-aula

 

PLURAL A LA REPÚBLICA DOMINICANA

Juli Palou, l’investigador principal de PLURAL, ha estat fent un curs per a professors de Magisteri a la República Dominicana, al  Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña.

Adjuntem fotografia per compartir l’estada amb tots vosaltres!

JULI1