Divulgació científica

Aquest llibre està escrit a moltes mans i des d’una perspectiva on conflueixen investigació i docència.
Els membres del grup de recerca Plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües (PLURAL) l’hem volgut
així perquè entenem que el saber fa vida a molts
llocs, tant a les aules dels centres educatius com a les recerques que s’impulsen des de l’àmbit universitari.
Els destinataris d’aquesta obra són totes aquelles persones que pensen que l’ésser humà es troba en procés d’esdevenir i que al llarg d’aquest procés sempre se sent interpel·lat per la presència de l’altre.  

SUMARI DEL LLIBRE

1. Fer visibles les llengües: acollir
    1.1. Primer pas: descobrir l’entorn (pp. 19-25)
           Jordina Cordinachs, Xavier Planàs i Anna Vilaró
    1.2. Aprendre de i amb els relats de vida lingüística (pp. 27-38)
           Montserrat Coma, Juli Palou i Montserrat Piñol
    1.3. L’oral i l’escrit, diferents formes de representació (pp. 39-48)
           Montserrat Fons i Mireia Pérez-Peitx

2. Conèixer i reconèixer: crear vincles
     2.1. Parlem de llengües amb els “Projectes compartits” (pp. 51-62)
            Míriam Cabré, Carme Güell i Isabel Vilagran
     2.2. Les llengües de les famílies entren a l’escola (pp. 63-72)
            Montserrat Coma, Maria Moya i Montserrat Piñol
     2.3. Les capses de vida (pp. 73-82)
            Maria Marcos i Núria Sánchez-Quintana
     2.4. Les llengües a l’escola de la presó (pp. 83-92)
            Gemma Casasayas, Blanca Sànchez i Irene Tort

3. Transitar entre les llengües: contrastar per aprendre
     3.1. El projecte “Contes en família” (pp. 95-104)
            Alessia Corsi i Míriam Turró
     3.2. Plurilingüisme i intercomprensió (pp. 105-117)
            Encarnación Carrasco i Juan Antonio Soler
     3.3. Les llengües pugen a l’escenari: una Rínxols d’Or plurilingüe (pp. 119-127)
            Maria Marcos, Sandra Memminger i Eva Tresserras
     3.4. La reflexió metalingüística a l’aula (pp. 131-139)
            Neus Frigolé i Eva Tresserras

4. La formació de docents
    4.1. La reflexió sobre el plurilingüisme a través de les narratives multimodals (pp. 143-150)
           Míriam Cabré i Juli Palou
    4.2. El sistema de creences en la formació del professorat (pp. 151-160)
           Mireia Pérez-Peitx i Núria Sánchez-Quintana