Tesis

Tesis dirigides

Dr. Juli Palou Sangrà

  • Vilar González, Silvia. La adquisición de la competencia intercultural en un curso de español como lengua extranjera de contenidos 26/2/2015 (UB)

Dra. Montserrat Fons Esteve


Dra. Encarnación Carrasco Perea

  • Pishva, Yasmin. Vers une didactique plurilingue : intégration d’une démarche réflexive dans la formation de formateurs à la didactique de l’intercompréhension en langues romanes (procédure, effets et invariants). 07/09/2013

Dra. Margarida Cambra Giné

  • Liloy Valencia, Juliana. La interacción oral en el aprendizaje por proyectos: creencias y actuaciones docentes en un contexto de formación. Un estudio de caso. 2008 (UB) 
  • Birello, Marilisa. La alternancia de lenguas en la clase de italiano como lengua extranjera. Su uso en las interacciones en subgrupos de alumnos adultos en Cataluña. 2005 (UB)
  • Kudiess, Elisabeth. As creenças e os sistemas de creenças do professor de inglês sobre o ensino e a aprendizagem da lingua estrangeira no sul do Brasil: sistemas, origens e mudanças. 2004 (UB)
  • Palou Sangrà, Juli. L’ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa primària. 2002 (UB)
  • Revilla Castaño, IreneEspañol como lengua extranjera para hablantes de portugués: la proximidad de las lenguas como factor facilitador de la comprensión en la adquisición/aprendizaje de lenguas extranjeras. 2002 (UB)
  • Esteve Ruescas, Olga. La reflexió metalingüística mitjançant la producció escrita en els primers nivells d’aprenentatge d’alemany (LE) per part d’adults. 1999 (UB)