Tesis dirigides

Dr. Juli Palou Sangrà

Calisto Alegría, Carla (2020). La competencia investigativa. Interacciones y estrategias en un curso de formación inicial docente. Universitat de Barcelona.

Maldonado, Marcos (2019). La circulación de saberes en la formación inicial del profesorado de lengua y la construcción del repertorio didáctico. Universitat de Barcelona. UB Menció internacional. Codirigida amb Encarnación Carrasco Perea.

Cabré Rocafort, Míriam (2018). La competencia plurilingüe en la formació inicial dels mestres. Estudi longitudinal de casos sobre l’evolució de les creences relacionades amb l’educació plurilingüe. Universitat de Barcelona. UB Menció internacional.

Tresserras Casals, Eva (2017). Contradiccions que emergeixen de la reflexió sobre la pràctica docent en contextos plurilingües i interculturals. Universitat de Barcelona.

Saiz Mingo, Ariadna (2017). Mujeres inmigradas de origen subsahariano: redes, representaciones y desafios lingüístico-culturales. Universitat de Barcelona.

Vilar González, Silvia (2015). El desarrollo de la competencia intercultural en un curso de español como lengua extranjera de contenidos. Universitat de Barcelona.

Maza Farran, Meritxell (2015). La reformulació com a estratègia de gestió de l’humor a l’aula. Universitat de Barcelona.

Martins Vieira, Isabel María (2014). La formación profesional en la alfabetización académica en la Universidad Simón Bolívar: un estudio de las transformaciones en los sistemas de creencias, representaciones y saberes de unos profesores sobre la escritura académica. Universitat de Barcelona.

Turró Amorós, Míriam (2013). Les interaccions orals en petits grups. Una oportunitat d’aprenentatge cognitiu, social i identitari. Universitat de Barcelona. Codirigida amb Alba Ambròs Pallarès.

Vila Monclús, Jordi (2010). Experiències publicades de desenvolupament didàctic de l’expressió escrita a l’Educació Secundària Obligatòria. Universitat de Barcelona.

Camarena Ortiz, Erendira (2009). Las creencias de los profesores de portugués LE acerca de las maneras efectivas de la enseñanza de la lengua en clases de universitarios mexicanos: un estudio etnográfico. Universitat de Barcelona.

Delgado Sánchez, Lauro (2009). Anàlisi dels processos d’interacció mediatitzats per una WebQuest de C. Naturals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera a l’etapa secundària. Universitat de Barcelona.


Dra. Montserrat Fons Esteve

Corsi, Alessia (2019). Contes en família: les interaccions en un projecte de lectura compartida i dialogada en un context plurilingüe i pluricultural. Universitat de Barcelona. Codirigida amb Joan Perera.

Falgàs Isern, Margarida (2018). L’ensenyament i aprenentatge de la lectura a l’educació infantil: replantejament a la formació inicial a partir de l’aprenentatge realista-reflexiu. Universitat de Girona. Codirigida amb Àngel Alsina.

Pérez-Peitx, Mireia (2016). Estudi longitudinal de les creences sobre alfabetització inicial de tres estudiants del Grau de Mestre en Educació Infantil de la Universitat de Barcelona. Universitat de Barcelona.

Aristu Ollero, Ana (2015). Adecuación de la metodología de enseñanza de español a estudiantes chinos a través del portafolio del profesor y la reflexión docente. Estudio de caso en una escuela de idiomas de Barcelona. Universitat de Barcelona.


Dra. Encarnación Carrasco Perea

Matias Santos, Danielli Neves (2021). Estudio sobre las imágenes asociadas a la lengua portuguesa por aprendientes plurilingües de PLE en Barcelona. Universitat de Barcelona.

Maldonado, Marcos (2019). La circulación de saberes en la formación inicial del profesorado de lengua y la construcción del repertorio didáctico. 2019. UB Menció internacional. Codirigida amb Juli Palou Sangrà.

Turienzo González, Maria Cristina (2017). El aprendizaje del español en una escuela de inmersión dual estadounidense: culturas, motivación y forja de identidad. Universitat de Barcelona.

Venaille, Caroline. (2016). Vers une compétence informationnelle plurilingue : usages et représentations linguistiques des journalistes professionnels « lecteurs producteurs » de l’information dans l’espace web. Universitat de Barcelona-Università degli Studi di Sassari, Italy. Codirigida amb Lorenzo Davilla.

Pishva, Yasmin (2013). Vers une didactique plurilingue : intégration d’une démarche réflexive dans la formation de formateurs à la didactique de l’intercompréhension en langues romanes (procédure, effets et invariants). Universitat de Barcelona.


Dra. Margarida Cambra Giné

Alfa, Nafsiká (2011). Representaciones de estudiantes adultos de español como L3 en Grecia. Qué piensan de la lengua y de su aprendizaje. Universitat de Barcelona.

Liloy Valencia, Juliana (2008). La interacción oral en el aprendizaje por proyectos: creencias y actuaciones docentes en un contexto de formación. Un estudio de caso. Universitat de Barcelona.

Birello, Marilisa (2005). La alternancia de lenguas en la clase de italiano como lengua extranjera. Su uso en las interacciones en subgrupos de alumnos adultos en Cataluña. Universitat de Barcelona.

Kudiess, Elisabeth (2004). As creenças e os sistemas de creenças do professor de inglês sobre o ensino e a aprendizagem da lingua estrangeira no sul do Brasil: sistemas, origens e mudanças. Universitat de Barcelona.

Palou Sangrà, Juli (2002). L’ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa primària. Universitat de Barcelona.

Revilla Castaño, Irene (2002)Español como lengua extranjera para hablantes de portugués: la proximidad de las lenguas como factor facilitador de la comprensión en la adquisición/aprendizaje de lenguas extranjeras. Universitat de Barcelona.

Esteve Ruescas, Olga (1999). La reflexió metalingüística mitjançant la producció escrita en els primers nivells d’aprenentatge d’alemany (LE) per part d’adults. Universitat de Barcelona.