The impact of teacher education on pre-service primary English language teachers

Marilisa Birello, Isabel Civera i Theresa Zanatta han publicat, juntament amb Simon Borg,  The impact of teacher education on pre-service primary English language teachers. Aquest projecte ha rebut finançament del British Council.

El treball estudia l’impacte de les assignatures “Didàctica de la Llengua Anglesa” i “Pràctiques 3″ de la Menció de Llengües Estrangeres en les creences dels futurs mestres al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès”.

What impact does pre-service English language teacher education have on trainees’ beliefs? This paper explores this question through an innovative visual methods study at the University of Barcelona and will interest anyone involved in pre-service teacher education.

The impact of teacher education on pre-service primary English language teachers