Thesis

Tesis defendidas

Dr. Juli Palou Sangrà

1. Turró Amorós, Míriam. Les interaccions orals en petits grups. Una oportunitat d’aprenentatge cognitiu, social i identitari. 13/05/2013 (UB). Co-directora: Alba Ambròs Pallarès (UB)

2. Vila Monclús, Jordi. Experiències publicades de desenvolupament didàctic de l’expressió escrita a l’Educació Secundària Obligatòria. 25/02/2010 (UB)

3. Camarena Ortiz, Erendira. Las creencias de los profesores de portugués LE acerca de las maneras efectivas de la enseñanza de la lengua en clases de universitarios mexicanos: un estudio etnográfico. 16/07/2009 (UB)

4. Delgado Sánchez, Lauro. Anàlisi dels processos d’interacció mediatitzats per una WebQuest de C. Naturals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera a l’etapa secundària. 09/03/2009 (UB)

Dra. Encarnación Carrasco Perea

1. Pishva, Yasmin. Vers une didactique plurilingue : intégration d’une démarche réflexive dans la formation de formateurs à la didactique de l’intercompréhension en langues romanes (procédure, effets et invariants). 07/09/2013