Preguntes més freqüents

Rebré molts correus electrònics?

No. No et contactarem més d’una vegada al mes per participar en els nostres estudis.

Si m’uneixo a POLEXP-lab, em comprometo a participar en un mínim d’estudis?

No, no hi ha cap compromís. Pots participar sempre que vulguis, i si et va bé.

Quin compromís adquireixo?

Només et demanem un compromís d’ honestedat en les respostes, i de no respondre més d’un cop a cada estudi.

Quins compromisos adquireixen els investigadors?

Els investigadors de POLEXP-lab ens comprometem a respectar escrupolosament el teu anonimat, a no utilitzar les dades per cap altra finalitat que la investigació acadèmica, i a cuidar l’experiència dels participants i el valor formatiu dels nostres estudis. T’oferirem la possibilitat de rebre informes breus i divulgatius dels estudis en què hagis col·laborat.

 

Rebré alguna compensació econòmica per participar?

Habitualment no. POLEXP-lab es basa en la col·laboració ciutadana i, per tant, no preveiem cap tipus de compensació econòmica per la teva participació. Quan la financiació dels projectes ho permeti, es possible que hi hagi algun tipus d’incentiu a la participació, com ara el sorteig d’un xec regal. En el correu d’invitació rebràs informació sobre aquest punt.

On s’emmagatzemaran les meves dades?

Les teves dades s’emmagatzemaran seguint els protocols de seguretat a la base de dades RPEX. Aquesta base de dades te per objectiu el reclutament del persones disposades a participar en estudis acadèmics organitzats per els investigadors de la xarxa POLEXP. La base de dades inclou dades d’identificació i contacte per a poder invitar als individus registrats a participar en estudis concrets. El tractament de la informació es farà sempre de manera agregada, de forma a garantir l’anonimat dels participants, i amb finalitats exclusivament científiques.

Política de privacitat

Les dades recollides amb aquest formulari de registre són incorporades a un fitxer de dades personals amb la finalitat de portar a terme estudis en el marc de projectes de recerca. En concret les dades són utilitzades per a convidar els/les participants a nous estudis, i per dur a terme una seleccions de participants científicament motivades. Aquestes dades només podran ser cedides amb el consentiment previ de l’interessat/da a entitats que col·laborin en el desenvolupament de l’activitat i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. Els participants poden decidir en tot moment no rebre cap més invitació per participar en els estudis. En qualsevol moment poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada a gr.dec@uab.cat o a Eva Anduiza (Departament de Ciència Política i Dret Públic, Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Cerdanyola del Vallès). El tractament de la informació generada en els estudis es farà sempre de manera agregada, de forma a garantir l’anonimat dels participants, i amb finalitats exclusivament científiques.