Pla docent: 42 sessions

CONCEPTUALITZACIÓ – Dra. Isabel Paula (Universitat de Barcelona) i Dr. Josep Artigas

 • Què és l’autisme i que no és l’autisme: Condició o trastorn?.
 • Classificació i manifestacions clíniques de l’autisme.
 • Teories cognitives, emocionals, sensorials, i perceptives explicatives de l’autisme.
 • El que no se sol explicar de l’autisme.

BASES GENÈTIQUES I NEUROBIOLÒGIQUES – Dr. José Ramón Alonso (Universitat de Salamanca)

 • Etiopatogènia i evidències neurobiològiques explicatives de l’autisme.

BONES PRÀCTIQUES PER LA DETECCIÓ PRECOÇ I EL DIAGNÒSTIC – Eugènia Rigau i Katy García (Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme)

 • Procediment i instruments per a la detecció precoç i el diagnòstic clínic de l’autisme.
 • Proves complementàries per l’avaluació neuropsicològica.

BONES PRÀCTIQUES PER AL DIAGNÒSTIC CLÍNIC DE L’AUTISME – Dra. Esther Trepat (Institut de Psicologia)

 • Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R)
 • Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS-2) 

BONES PRÀCTIQUES PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA – María Díez i Aritz Aranbarri (Unim-TEA. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona)

 • El joc com a marc d’intervenció.
 • Atenció primerenca en les àrees prioritàries: Comunicació expressiva, comunicació receptiva, interacció social, imitació, habilitats cognitives, habilitats de joc.

COM CREAR UN ENTORN AMICABLE AMB  L’AUTISME – Rosa Álvarez (Federació Autisme Sevilla)

 • Adaptacions de l’entorn en funció de les particularitats sensorials, cognitives, perceptives, i emocionals de cada persona amb autisme.

INTERVENCIÓ EN L’ÀREA DE LA SOCIO-COMUNICACIÓ – Lourdes Guerrero (Institut de Diagnòstic, Atenció Psiquiàtrica i Psicologia de Barcelona)

 • Intervenció en l’àrea de la comunicació i la interacció social en l’autisme.
 • Intenció comunicativa, estructura del llenguatge i pragmàtica del llenguatge.

SISTEMA DE COMUNICACIÓ PER INTERCANVI D’IMATGES PECS – Sònia Vilaltella (Directora de Pyramid Educational Consultants-Spain. PECS) 

 • Picture Exchange Communication System (PECS).

INTERVENCIÓ EN HABILITATS MENTALISTES (COGNICIÓ SOCIAL) – Dra. Esther Trepat. Institut de Psicologia de Barcelona.

 • Cognició social i habilitats mentalistes.
 • Estratègies i programes d’intervenció.

PRINCIPIS, PROGRAMES, LIMITACIONS I QÜESTIONAMENTS ÈTICS DEL APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA) – Dra. Noemí Balmaña (Institut de Diagnòstic, Atenció Psiquiàtrica i Psicologia de Barcelona)

 • Fonaments del mètode Applied Behavior Analysis (ABA): principis bàsics, programes que l’apliquen i limitacions.

INTERVENCIÓ EN INTEGRACIÓ SENSORIAL: Judith Abelenda (Terapeuta Ocupacional. Uutchi Desarrollo Infantil)

 • Experiències sensorials en l’autisme
 • Percepció auditiva, visual, olfactiva i gustativa, tactil (Definició i conseqüències de l’alteració sensorial).
 • Integració sensorial, àreas superiors.
 • Informació integrada, base de la comprensió perceptiva.
 • Conviure amb l’alteració sensorial.
 • Suports a la vida diària.

INTERVENCIÓ EN LES ALTERACIONS DE LA CONDUCTA – Víctor Adé (Centre d’Educació Especial Guru de Barcelona)

 • Avaluació funcional del comportament.
 • El suport conductual positiu com estratègia per a la intervenció

MESURES I SUPORTS EDUCATIUS PER L’ALUMNAT AMB AUTISME – Víctor Adé (Centre d’Educació Especial Guru de Barcelona); Neus Vico (Escola Llevant de Sabadell)

 • Mesures, suports universals, addicionals i intensius.
 • Avaluació psicopedagògica.
 • Elaboració de Plans Individualitzats.
 • Estratègies per a l’aula.

AUTISME I TECNOLOGIA: ÚS DE LES TAULETES I ALTRES DISPOSITIUS TECNOLÒGICS – Pat Sánchez (CEE Guru de Barcelona)

 • Característiques de les tauletes que afavoreixen l’aprenentatge.
 • Consideracions inicials en quant a la persona (edat, capacitats, context d’aprenentatge…) i al dispositiu (accessibilitat, configuració, proteccions…).
 • Apps per els diferents àmbits d’intervenció.
 • Com incorporar els dispositius tecnològics com a estratègia metodològica: perfil tecnològic i programació i activitats
 • Docència virtual i autisme.
 • Werables 

VIDA ADULTA – Jose Segundo (Specialisterne de Sant Cugat); Agustí Bonifacio (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona); i, Jorge Mármol (Fundació “Els Xiprers” de Bellaterra)

 • Transició escola treball en persones amb autisme amb i sense discapacitat intel·lectual.
 • Adaptacions per a la vida independent de les persones amb autisme.
 • Sexo-afectivitat i relacions interpersonals en l’autisme.

LAS VIOLENCIAS EN EL AUTISMO – Carmen Molina (CEPAMA, Comité para la Promoción y Apoyo de las Mujeres Autistas de Madrid)

TRACTAMENT PSICO-FARMACOLÒGIC – Dra. Ester Ventura (Servei de psiquiatria infanto-juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona)

 • Comorbiditat mèdica psiquiàtrica i no psiquiàtrica en l’autisme.
 • Tractament psico-farmacològic.

Seminaris monogràfics

L’ansietat en l’autisme: Comprendre-la i tractar-la.

 • De què parlem quan parlem d’ansietat?
 • L’ansietat en l’autisme segons el DSM-5 (APA, 2013).
 • Ansietat i autisme. Co-ocurrència o comorbiditat?
 • Desencadenants de l’ansietat en l’autisme.
 • El cicle de les crisis: Els “teacheable moments”.
 • Intervenció per manegar l’ansietat en l’autisme: aprenentatge d’habilitats de regulació emocional.

L’autolesió en l’autisme: Recerca o alliberament del dolor?

 • De què parlem quan parlem de l’autolesió en l’autisme?.
 • Autolesió en l’autisme versus autolesió en altres condicions psiquiàtriques.
 • El per què de l’autolesió en l’autisme.
 • Full de ruta: Bones pràctiques per al manegament de l’autolesió en l’autisme. 

Diagnòstic diferencial entre l’autisme i l’espectre de l’esquizofrènia i altres psicosis.

 • Què són l’espectre de l’esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.
 • Diagnòstic diferencial entre els símptomes positius i negatius de l’espectre de l’esquizofrènia i l’autisme.
 • Pròdrom, inici, evolució, i patró familiar d’ambdues condicions.
 • Convergències i divergències genètiques, neurobiològiques i ambientals entre l’autisme i l’espectre de l’esquizofrènia.

Claus per al diagnòstic diferencial entre els patrons de comportament, interessos i activitats restringits i estereotipats, i el trastorn obsessiu compulsiu.

 • La valència emocional del pensament i la compulsió.
 • El contingut de les obsessions i les compulsions.
 • La funció del comportament obsessiu-compulsiu i dels patrons de comportament restrictius i repetitius.
 • Teories psicològiques explicatives del trastorn obsessiu compulsiu i dels patrons de comportament, interessos o activitats restringides i repetitives en l’autisme.

Autisme: Desenvolupament, contextos i suports per a la inclusió.

 • Ecologia del desenvolupament i comprensió de l’autisme.
 • Dispositius de suport per la creació d’escoles inclusives.

Memòria autobiogràfica en l’autisme.

 • La memòria autobiogràfica des d’una perspectiva evolutiva.
 • Històries episòdiques: dispositius d’intervenció per al desenvolupament de la memòria autobiogràfica en l’autisme.