Seminaris metodològics (Treball de Fi de Postgrau)

Dr. Jordi Sancho.

Professor de Política Social de la Universitat de Barcelona.

Autor del llibre: Sancho, J. (2016). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per estudiants i professors. Segona edició. Editorial EUMO.

http://eumoeditorial.com/com-escriure-i-presentar-un-bon-treball-academic-117589

Índex i fragment del llibre: http://eumoeditorial.com/tasts/Com_escriure_presentar_bon_treball_mostra.pdf

71qdgs0ViGL

SEMINARI 1: Com iniciar el projecte, definint la problemàtica, objectius i fases del projecte.

 • Anàlisi  i definició de la problemàtica a la que t’adreces.
 • Fases i temporalització del projecte
 • Tipus de projectes i continguts.
 • Eines informàtiques
 • Eines d’escriptura.
 • Eines de gestió bibliogràfica.

SEMINARI 2: Com fer una cerca i anàlisi d’evidències.

 • Com fer una revisió sistemàtica de la literatura existent.
 • Definició de la pregunta
 • Cerca en bases de dades professionals relacionades amb l’autisme
 • Anàlisi dels continguts de les evidències d’investigació i professionals
 • Analitzar el context professional i condicionants pel projecte
 • Comparabilitat de les evidències de recerca
 • Criteris econòmics i organitzacionals.

SEMINARI 3. Com escriure una proposta de projecte d’intervenció.

 • Estructura de continguts.
 • Com escriure de manera clara i senzilla.
 • Com fonamentar els arguments.
 • Com maquetar i presentar el treball.