Anàlisi de la co-transferència de coneixement entre la universitat i les organitzacions de pràctiques, del Pràcticum del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona

Tipus:

Implicació:

En la redefinició del marc relacional entre el pràcticum del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i les organitzacions de pràctiques, mitjançant processos de co-transferència i d'implicació per a la millora de l'ocupabilitat dels estudiants, presentem l'anàlisi del concepte de co-transferència, els facilitadors i limitadors d'aquesta, així com els resultats i productes que se'n deriven, a més d'algunes propostes de millora.

Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. 2016. Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge.