2018

Annexos del projecte: Mirades, veus posicionaments de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge al Pràcticum del Grau de Pedagogia.

Martínez, Sandra; Alòs Lladó, Mercè; Aneas Álvarez, María Asunción; Duprat San Martín, María Fernanda; Gurrera Lluch, Montserrat; Igual Calvo, María Jesús; Llanes, Juan; Lluch Molins, Laia; Millan i Guasch, M. Dolors; Noguera Pigem, Elena; Piqué Simón, Begoña; Rajadell, Núria; Rubio Hurtado, María José

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/120560

Undefined
Subscribe to RSS - 2018