Guia Pràctiques Externes del Grau de Pedagogia UB per a les organitzacions.

Vilà Baños, Ruth; Aneas Álvarez, María Asunción; Burguet i Arfelis, Marta, 1968-; Millan i Guasch, M. Dolors; Noguera Pigem, Elena; Rajadell, Núria

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/32365

Tipus:

Any: