Red Interuniversitaria sobre competencias en el practicum: Xintercomp.

Aneas Álvarez, María Asunción; Lorenzo Ramírez, Núria; Lorenzo, Núria; Alòs Lladó, Mercè; Castillejos, Benet; Reguant Álvarez, Mercedes; Rajadell, Núria; Renom, Àngels; Armadans Tremolosa, Immaculada; Castrechini Trotta, Ángela

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/67075

Tipus:

Any: