Anàlisi de la co-transferència de coneixement entre la universitat i les organitzacions de pràctiques, del Pràcticum del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona.

Martínez, Sandra; Alòs Lladó, Mercè; Piqué Simón, Begoña; Rajadell, Núria

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/114755

Tipus:

Any: