Congrés Internacional de Docència Universitària. Impactes de la Innovació en la docència i l'aprenentatge. CIDUI-2016.

Tipus:

Implicació:

Sandra Martínez, Mercè Alòs, Begoña Piqué i Núria Rajadell (2014). Anàlisi de la co-transferència de coneixement entre la universitat i les organitzacions de pràctiques, del Pràcticum del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona.

 

 

Any: