Cotransferencia y partenariado en el marco relacional entre las organizaciones de prácticas y la universidad

En el següent enllaç trobareu el document publicat a REIRE (Revista d'Innoavció i Recerca en Educació) que fa referència a la co transferència i al partenariat entre les organitzacions de pràctiques i la universitat apuntant alguns dels resultats preliminars de la primera fase del projecte REDICE 2014.

Disponible a:

http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2015.8.28215/17294

Tipus:

Any: