IV Jornades Construint el Pràcticum al grau de Pedagogia.

Aneas Álvarez, María Asunción; Fuertes i Alpiste, Marc; Millan i Guasch, M. Dolors; Noguera Pigem, Elena; Piqué Simón, Begoña; Rubio Hurtado, María José; Vilà Baños, Ruth

Aquest article està publicat al dispòsit digital de la Universitat de Barcelona. Es pot accedir a ell en el següent enllaç: 

http://hdl.handle.net/2445/65185

Tipus:

Any: