Études historico-archéologiques sur Héracléopolis Magna

Études historico-archéologiques sur Héracléopolis Magna

Josep Padró

Publicacions UB. 1999. 376 pàg.

La part central del present treball està formada per la descripció i estudi de les excavacions fetes per l’autor a la muralla meridional d’Heracleòpolis Magna. Per la seva importància històrica, cal destacar dos resultats: les evidències arqueològiques de la destrucció de la necròpoli pels tebans (datada del primer període intermedi) i la troballa d’abundant ceràmica fenícia, cosa que demostra les relacions comercials entre els dos pobles.