Contacte

Departament

Carrer de Montalegre 6
Planta 1, despaxt 1034
Barcelona 08001
Tel: 934 037 540
Horari:
Matins de dilluns a divendres de
10,30 a 14h.

Sílvia Vidal Biosca
e-mail: silviavidal@ub.edu

________________________________

Facultat de Geografia i Història

Carrer Montalegre, número 6
08001 Barcelona

Punt d'informació: 934 021 090
Telèfon directe: 934 037 728 / 29
Fax: 934 037 733 (només Secretaria i Deganat)

e-mail: lolitasanchez@ub.edu
Adreça internet:
http://www.ub.edu/facgh/gh.htm