El Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia expressa el seu profund dolor per la pèrdua de la nostra companya la Dra. Mercè Roca Roumens (21 d’abril 1947 - 31 de desembre 2014) que va tenir lloc a Castellar del Vallès, el dia 31 de desembre de 2014.

... que recordin més la forma i figura de l'ànima que la del cos... les imatges del cos moren, així les seves representacions són fràgils i mortals: la forma de l'ànima és eterna, immortal.”
La Vida d'Agrícola -Cap. XLVI - TÀCIT