20 Juny 2024

Congrés internacional EZI2024, 3rd Iberian Zooarchaeology Meeting

Entre els dies 17 i 19 de juny, s’ha celebrat el congrés internacional EZI2024, 3rd Iberian Zooarchaeology Meeting. Aquest esdeveniment ha estat coorganitzat pels grups de recerca de qualitat ASD del CSIC i el SERP, de la Universitat de Barcelona.

L’esdeveniment s’ha celebrat en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i en la nostra facultat. Ha agrupat més de 80 especialistes en arqueozoologia, fonamentalment d’Espanya i Portugal però també de França, Països Baixos, Regne Unit i Canadà, i s’han presentat més de 60 treballs, entre ponències convidades, comunicacions orals i pòsters.

La reunió ha servit per presentar les línies de recerca més noves aplicades a l’estudi del es faunes ibèriques: proteòmica, estudis genòmics morfometria geomètrica i anàlisis isotòpiques, a banda d’estudis més clàssics en arqueozoologia i tafonomia, que encara són molt necessària. Durant les jornades s’han presentat resultats de totes les èpoques, des del paleolític a època subactual. El SERP, a banda d’encarregar-se de la coorganització, ha participat amb la presentació de 4 comunicacions orals i 6 pòsters.

Foto 1: Acte inaugural al Museu de Ciències naturals, amb presentació del seu director, Carles Lalueza, i a taula Sílvia Valenzuela en representació de ASD-CSIC i Jordi Nadal en representació de SERP-UB.

Foto 2: imatge dels congressistes participants a l’escala d’accés del Museu de Ciències Naturals