25 Març 2022

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES SERVEI D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA

EI Departament de Cultura ofereix 3 beques d'estada en pràctiques externes extracurriculars per als estudiants de la Universitat de Barcelona que actualment estiguin matriculats en el Grau d’Arqueologia i hagin superat el 50% del crèdits i en el Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia. Una de les beques serà per realitzar pràctiques als Serveis Territorials de Cultura (a l’edifici de la Filmoteca, el Raval) i les altres dos, al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya (Palau Moja).

L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla al conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un projecte formatiu individual amb cada estudiant, segons el model facilitat per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona en el qual s'ha de fer constar que l'alumne coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que per ell es deriven. Per garantir-ne la validesa, tots aquest convenis específics han de ser signats per la cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia i pel Degà de la Facultat com a persona delegada del Rector en matèria de pràctiques.

La Comissió d’Ensenyament de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona farà una proposta de candidats entre els estudiants del Grau d’Arqueologia i del Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia que tinguin assolits el 50% dels crèdits. Posteriorment, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per la seva part, farà la selecció definitiva en funció de l'adequació de cadascun dels candidats a les pràctiques.

Únicament podran realitzar les pràctiques professionals aquells estudiants que estiguin coberts per l’assegurança escolar obligatòria o n’hagin subscrit una de voluntària, que cobrirà les possibles contingències dels estudiants acollits a aquest conveni de col·laboració.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:

• Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen.
• Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
• Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
• Per la representació i la participació en els òrgans de govern i representació de la Universitat. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que corresponguin.
• Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
• Per altres supòsits aprovats conjuntament pel Departament de Cultura i la Universitat de Barcelona.

Tasques, horari i retribucions

Les pràctiques es realitzaran entre maig i agost i la duració serà de 240 hores
Retribució: 10€/H
L’estudiant haurà de desenvolupar les tasques següents: donar suport en la gestió d’intervencions arqueològiques i de la informació derivada d’aquestes intervencions al Servei d’Arqueologia i Paleontologia (2 places), i als 3 arqueòlegs que gestionen les excavacions dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona (1 plaça).

Horari: matins, flexibilitat horària.

Presentació de sol·licituds
Termini: del 25 de març al 4 d’abril de 2022
Lloc: Enviar les sol·licituds per correu electrònic a la Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia - Despatx 1034 – Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. – 934037840.
Horari: de dilluns a divendres d’9 a 14h
Documentació: currículum vitae amb fotografia i còpia de l’expedient acadèmic.