08 Novembre 2021

El Vicerector de Recerca visita el Laboratori d’Arqueologia i Arqueometria

“Estic impressionat”, va dir el Vicerector de Recerca, Dr. Jordi García Fernández, en visitar el Laboratori d’Arqueologia i Arqueometria, el passat dia 4 de novembre. La visita del Vicerector de Recerca a la nostra Facultat tenia com objectiu conèixer de primera ma la recerca que es du a terme en el si dels diferents departaments i seccions, els instituts de recerca propis, en el marc dels projectes europeus i la dels investigadors ICREA. El Vicedegà de Recerca, Dr. Jaume Buxeda, acompanyat dels diferents responsables i representants, va exposar els resultats de la recerca i les necessitats per dur-la a terme amb totes les garanties. Dins del Pla Estratègic dels Laboratoris, el Laboratori d’Arqueologia i Arqueometria, és un punt cabdal de la Facultat. La visita, molt enriquidora, permetrà endegar tot un seguit d’accions per continuar posicionant la recerca de la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i Arqueologia en el seu més alt nivell.