26 Novembre 2019

From ringing rocks to trumpets and bells: Approaches to the study of sound making and consumption in (Rock Art) landscapes and built environments of ancient Sudan

Poster Cornelia Kleinitz 450pxARTSOUNDCAPES SEMINAR SERIES

Presenta: Dr. Cornelia Kleinitz Northeast African Archaeology and Cultural Studies (AKNOA), Institute of Archaeology Humboldt-Universität zu Berlin.

3 de desembre de 2019 | 14:00 h Seminari de Prehistòria i Arqueologia | Primera Planta Facultat de Geografia i Història | Carrer Montalegre 6, 08001 Barcelona.

S’oferirà un refrigeri durant l’esdeveniment.

Per  a  resums  de  conferències  i  seminaris  anteriors,  vegeu  audiovisuals  al  CANAL DE  YOUTUBE  del   projecte Artsoundscapes.