05 Juny 2019

L’arqueologia al Born, molt més que excavar

Sessions formatives - juliol 2019

Des de fa quatre anys, a El Born Centre de Cultura i Memòria cada estiu es reprenen les tasques d’excavació arqueològica, en el marc d’un conveni de pràctiques amb les universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona.
Es planifiquen com a camp d’aprenentatge per als futurs arqueòlegs, i es presenta una visió global i interdisciplinària de la recerca arqueològica en medi urbà, centrant-nos principalment en l’època moderna.

En aquest marc, es programen unes sessions de formació per aprofundir específicament en diversos aspectes relatius a la recerca arqueològica, dutes a terme per especialistes col·laboradors del nostre projecte. Enguany, obrim aquestes sessions a tots aquells que estiguin interessats a saber i entendre,
des del procés de recerca fins als resultats finals, tant de dades històriques com de valoració i museïtzació del patrimoni arqueològic de la nostra ciutat.