Objectius i organització

 

Objectius:

El primatòleg estudia la biologia, la conducta i l’evolució de les espècies de l’ordre dels primats. L'etòleg estudia la conducta dels éssers vius de d'una perspectiva comparada i evolucionista. La nostra finalitat és oferir formació en recerca d’alta qualitat que permeti els estudiants aprofundir en el conexiement dels primats i en la recerca etològica en general, recollint l’experiència acumulada de més de quaranta anys a Catalunya, iniciada amb els treballs pioners del Prof. Jordi Sabater Pi a Guinea Equatorial.

Els àmbits de recerca que oferim pretenen ésser una referència internacional en l'estudi dels primats o de l'etologia en general.

 

Organització:

Els estudis de Primatologia i Etologia estan inclosos en el Master in Behavior and Cognition. El perfil de Primatologia i Etologia consta de les següents assignatures. També poden ser escollides per estudiants d'altres perfils del màster.


Assignatures comunes per a tots els estudiants del màster (*)

Assignatures troncals


Assignatures optatives


Pràcticum (20 ECTS)


Les assignatures marcades amb asterisc (*) s'imparteixen en anglès.